Hook! Captain Card

Hook! Captain Card

Upgrade ระดับ Member เป็น Captain Card พร้อมรับสิทธิประโยขน์ - 10% discount สำหรับการซื้อบอร์ด, - คูปอง Free Buffet board game 1 วันเมื่อสมัคร - ฟรีเมนูอาหาร 1 ที่และ Free Buffet board game 1 วันในเดือนเกิด - ร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านก่อนใคร