Card User  
  • English
  • ภาษาไทย
username: password:
Did you forget your password ?

การเชื่อมโยงระบบ POS กับ Longdo Cards

ร้านที่มีระบบ Point-of-Sales (POS) ที่รองรับการขายและออกใบเสร็จให้ลูกค้าอยู่แล้ว หากมีความประสงค์จะใช้งาน Longdo Cards ร่วมกับ POS ที่มีอยู่ สามารถทำได้โดย ปรับระบบ POS ให้เชื่อมโยงกับระบบ Longdo Cards ผ่าน Longdo Cards API บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดวิธีการเชื่อมโยง สำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

เตรียมการเบื้องต้น

การแสดงตัวอย่างทั้งหมดในบทความนี้ จะใช้ บัตรทดสอบ ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกที่มีอยู่จริงในแอป Longdo Cards ซึ่งท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก QR code ในภาพด้านล่าง หรือถ้าท่านยังใหม่กับ Longdo Cards โปรดดู ​​ทดลองใช้งานจริง

Tags:
ร้านค้าสนใจใช้บริการ?
อีเมล marketing@longdo.com ไลน์: @longdocards โทร 02 108 1790